Jachtmakelaardij de Maas
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Fran├žais

KNMC

KNMC: Koninklijke Nederlandsche Motorboten Club

De KNMC kent een rijke historie, die altijd goed gedocumenteerd en bewaard is gebleven. Deze club is opgericht op 21 februari 1907 door de heren D. Goedkoop Dzn, Jhr. F. Groeninx van Zoelen en Mr. H.E. Oving. Volgens ovelevering zwommen de heren in de zomer van 1906 in de Zuiderzee en kwamen tot de conclusie dat ook Nederland een Motorbotenclub moest hebben, dit werd de NMC.
In 1908 verscheen het eerste jaarboekje, een van de eerste belangrijkste daden was het in het leven roepen van het tijdschrift de Motorboot.
In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit en kreeg de clus de gelegenheid werk van algemeen nut te kunnen verrichten. Er werd op initiatief van de NMC het Watersport steunfonds voor binnenschipperij opgericht. Tevens kwam er een brochure "De motorboot als vervoermiddel voor de Militair Geneeskundige Dienst". De NMC had reeds voor de oorlog kaarten ontwikkeld van de Nederlandse vaarwegen, deze werden uit de handel gehaald en als legerkaarten gebruikt.
Omdat de NMC ook al eerder registratie van de Nederlandse binnenschepen ter hand had genomen, kon het bestuur de legerleiding een lijst van 900 schepen overhandigen.
Door deze werkzaamheden gaf Hare Majesteit de Koningin op 17 juli 1916 de NMC het predikaat Koninklijk, zo werd het dus KNMC.
Vandaag de dag bestaat het KNMC altijd nog uit een groep enthousiaste leden, waarbij vele toertochten in clubverband worden gevaren. Sinds 2011 zijn de eisen iets versoepeld waardoor iedereen die wil, lid kan worden.

Voor meer infomatie: www.knmc.nl
© Copyright - Jachtmakelaardij de Maas - Sitemap