Jachtmakelaardij de Maas
 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Fran├žais

NBMS

NBMS: Nederlandse Bond voor Makelaars in Schepen
De NBMS is opgericht in 1940 door, toen vooral nog , scheepsmakelaars. Uit de behoefte een centraal punt te hebben waar collega's (veelal eenmanszaken) op konden terug vallen. Veel anders is het vandaag de dag niet. De sectie Jachtmakelaars is gegroeid tot de grootste sectie, maar ook deze hebben te maken met wetgeving vergelijkbaar als de scheepsmakelaars.

De NBMS is een vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde Makelaars in schepen en wel in 3 disciplines:
a. Zeeschepen, waaronder Visserijschepen en Baggerschepen
b. Rijn- en Binnenvaartschepen
c. Pleziervaartuigen

De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en kent leden, buitengewone leden en begunstigers en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven. De vereniging stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de leden o.a. door zelfregulatie en het hanteren van een Codex voor beroepsethiek die voor leden als leidraad geldt bij de uitoefening van hun beroep. De leden hebben ook de verplichting zich jaarlijks bij te scholen om de klanten altijd "up to date" te kunnen informeren en de transacties altijd conform de recentste regelgeving te kunnen opzetten en afwikkelen.

Waarom de NBMS Makelaar?
 • Professioneel
 • Betrouwbaar
 • Groot vakmanschap
 • Specialist
 • Nationale en internationale kennis van de markt
 • EMCI gecertificeerd
 • Erkende taxateur
 • Juridisch adviseur
Voor meer info: www.nbms.nl
© Copyright - Jachtmakelaardij de Maas - Sitemap